You need a car?

What are you waiting for?

LEJEBETINGELSER

Lejen inkluderer:
 • 100% fuld kaskoforsikring (kollisionsforsikring, ansvarsforsikring)
 • Tredjepartsforsikring
 • Tyveriforsikring
 • Brandforsikring
 • Personlig skadeforsikring (fører og passagerer)
 • Fører nr. to uden meromkostning
 • Ubegrænset antal kilometer
 • Gratis aflevering og afhentning
 • hele døgnet til/fra lufthavn, havn, hotel
 • Gratis babysæde og vejkort
 • Alle lokale og nationale skatter
 • Vejservice overalt på øen hele døgnet, olie og smøring
 • Gratis parkering ved lufthavnene i Heraklion og Chania
 • Førerens alder, minimum 22 år
Minimum lejeperiode: en dag
Krav vedr. alder:
Minimum alder for fører er 22 år ved leje af økonomi-, standard- og mellemklasse biler og 27 år for biler af klasserne fullsize, automatgear, cabriolet og minibus.
Maksimum alder for fører er 70 år.
Grænsepolitik:
Det er ikke tilladt at bringe bilen udenfor øen medmindre, der forinden er indgået aftale herom.
Krav til førerbevis:
Føreren skal være i besiddelse af et kørekort, der er gyldigt for mindst et år frem og uden væsentlige påtegninger. Udenlandske lejere skal kunne fremvise et gyldigt førerbevis fra deres bopælsland. Hvis førerbeviset er udfærdiget på et andet sprog end engelsk, er det påkrævet at fremvise et internationalt førerbevis sammen med det nationale.
Envejs leje:
Kan tillades, hvis det aftales på forhånd.
Betaling:
Betaling modtages med kreditkort (mastercard, visa)eller kontant.
Genopfyldning af brændstof:
Køretøjerne udlejes med tanken fuld, halvfuld eller kvartfuld og forventes returneret med tilsvarende mængde brændstof. Der vil ikke blive kompenseret for uforbrugt brændstof.
Forkert brændstof:
I tilfælde, hvor kunden påfylder forkert brændstof, vil kunden blive afkrævet dækning af de fulde reparationsomkostninger.
Særligt udstyr:
 • GPS: prisen afhænger af udlejiningsperiodens længde
 • BABY SÆDE: GRATIS
 • BØRNESÆDE: GRATIS
 • SELEPUDE: GRATIS
 • BAGAGEBÆRER: prisen afhænger af udlejningsperiodens længde
Erstatningsbil i tilfælde af nedbrud eller uheld I tilfælde af uheld eller nedbrud, vil bilen blive erstattet af en anden af samme eller større klasse.
Afbestillingsbetingelser:
Har man forudbetalt lejen ved reservationen skal afbestilling foretages via email eller telefon. En skriftlig afbestilling skal være os ihænde minimum 20 dage før den aftalte lejeperiodes begyndelse. (det fulde beløb vil blive tilbagebetalt). For afbestillinger, der foretages med kortere varsel end 20 dage før den planlagte lejeperiodes begyndelse fratrækkes 15% af den samlede leje før refundering af det betalte beløb.
Aflevering/afhentning:
Bilen leveres uden meromkostning ved lufthavnene i Heraklion og Chania, ved havne, hoteller og lejligheder.
Mødested:
Velkommen: I ankomsthaller møder vi dig med et skilt med vores og/eller dit navn på et skilt. Alternativt aftales møde på en parkeringsplads eller bestemt adresse.
Fly information:
Hvis bilen skal leveres ved en lufthavn, bedes du sikre dig, at vi har fået oplyst flynummer og ankomsttidspunkt. I tilfælde af forsinkelser, hvor vi ikke kender flynummeret, risikerer du, at bookingen bliver annulleret.
Vejhjælp:
Vi tilbyder vejhjælp døgnet rundt. Vi modtager din henvendelse og vil straks forsøge at hjælpe dig bedst muligt.
Ekstra fører:
Fører nummer to kan påføres lejekontrakten uden ekstra omkostninger.
Andre skatter og afgifter:
Tabte nøgler:
Der vil blive afkrævet kompensation ved tab af nøgler eller tab af bilens papirer.
Uagtsomhed fra førerens side
Ved skader på køretøjet, der skyldes førerens uagtsomhed eller forsømmelser (ødelagt kobling, skader p.g.a. kørsel på ikke asfalterede veje, parkering henover for høje fortovskanter o.l.) vil lejer blive afkræves de fulde omkostninger for reparationen.
Parkeringsbøder og fartbøder skal betales af lejer.
Bilens indvendige tilstand. Hvis bilen returneres i en uacceptabel tilstand og kabinen er usædvanlig snavset eller der er reparationsbehov (f.eks. ved brandmærker fra cigaretter på sæderne ell. lign.) vil lejer blive afkræves de fulde omkostninger for reparationen eller rensningen.
I tilfælde af uheld:
Nærmeste politi skal informeres og der skal optages politirapport. Uden denne rapport er lejer fuldtud ansvarlig for at dække reparationerne. Med politirapporten friholdes lejer for ansvar. Der må ikke foretages uautoriserede reparationer. Vores firma skal også informeres hurtigst muligt.
Kørsel i alkoholpåvirket tilstand eller under indflydelse af illegale rusmidler bevirker, at føreren holdes ansvarlig for enhver skade, der måtte opstå.
Forsikringen dækker ikke for skader i tilfælde, hvor bilens fører ikke er en person, der står anført i lejekontrakten (som første eller anden fører) eller ikke er i besiddelse af et gyldigt førerbevis. Bilen må alene blive kørt af de i lejekontrakten anførte personer. I tilfælde, hvor andre end disse fører bilen, vil uheld eller skade være lejers ansvar og ikke dækket af forsikringen.
scroll up